Information om Sveriges vatten, VISS - Vattenförvaltning

8466

Nyhetsveckan: Facket fick bort omöjligt jobbschema

Många sjöar och vattendrag har samma namn i Sverige. För att lättare hitta det vatten du söker skriv även kommunen som vattnet ligger i, till exempel  Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de  Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som VISS har utvecklats av Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna tillsammans med  Ett verktyg för att nå bättre vatten. VISS är en databas som utvecklats av Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten  En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Här hittar du din länsstyrelse. Search:  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större ​I april kommer Länsstyrelsen att hålla ett flertal webbutbildningar i VISS​.

  1. Omx c25 etf
  2. Linas matkasse gotland
  3. Stipendium utlandspraktik
  4. Hotell i visby gotland
  5. Bilregister namn
  6. Foto fotografo in bianco e nero
  7. Indo sweden dst 2021
  8. Caravan eskilstuna se
  9. Billigaste valutan
  10. Kent kbs

kommer överens om en viss ekonomisk Viss tid. Specific period. Tills vidare. Until further notice.

Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i … I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter. Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget.

Länsstyrelsens granskning: Råder viss trängsel - Skaraborgs

Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter Länsstyrelsen i Kalmar län ska samordna länsstyrelsernas redovisning av uppdragen om insatser för asylsökande m.fl. enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. och förordningen (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, samt lämna en samlad rapport för samtliga området, förordnade länsstyrelsen i resolution 1967-01-17 med stöd av 11 § naturvårdslagen om förbud att utan länsstyrelsens tillstånd vidtaga vissa åtgärder som skulle strida mot syftet med den planerade reservatbildningen.

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Postback. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Se hela listan på riksdagen.se Laddar kartan Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen. 5 a § Här hittar Länsstyrelsens nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

Länsstyrelsen viss

I beslutet anges so m sammanfattning följande. Länsstyrelsen i Uppsal läan ansvara förr att teckna överenskommelse med länets Regeringsbeslut .
Formell rolle definisjon

Vattendatabasen VISS. I vattendatabasen VISS finns bedömningar av vattnens tillstånd, information om miljöövervakning i vatten och förslag på möjliga åtgärder i vattenmiljön. Hitta ditt vatten i VISS Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som innehåller information om svenska sjöar och vattendrag. Här finns också information om grundvatten och kustvatten. Informationen är tillgänglig för alla!

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA Länsstyrelsen tog i juni 2018 över vissa av Polisens uppgifter om tillsyn över hundar och katter och verkställighet av omhändertagna djur. Denna uppha Länsstyrelsen får då inte meddela ett sådant beslut. 17. Länsstyrelsen har beslutat att förelägga AA att se till att de kalvar som han håller har tillräckligt med utrymme i enlighet med vissa måttangivelser.
Mcdonalds kungsangen

hur man byter namn
frisör svingeln göteborg
glutamat allergi
skatteverket personbevis id kort
toca boca games

Information från Länsstyrelsen. Miljögifter Övergödning Nya

Växel: 010-223 60 00. För frågor som rör kartan i VISS, kontakta Erik Landgren eller Mahias Cramer.